جمعه , ۱ تیر ۱۴۰۳

برچسب بایگانی

دومین پیروزی شهریار درویش در شورای نارنج بن

شهریار درویش فرزند روح اله و روانشاد فرنگیس درویش در انتخابات شورای اسلامی نارنج بن استان مازندران پیروز شد. درویش نیوز؛ شهریار درویش دارای مدرک کارشناسی حقوق می باشد ایشان توانست برای بار دوم درانتخابات ۲۹ اردیبهشت  ۱۳۹۶ خورشیدی در شورای نارنج بن رای آورده و در شورا حضور پیدا کند.    

ادامه مطلب