سه شنبه , ۲۶ تیر ۱۴۰۳

برچسب بایگانی

نیاکان درویش در معدن گلندرود؛ دهه سی

درویش نیوز، این فرتور متعلق به اوایل دهه سی خورشیدی می باشد.  این عکس که در معدن گلندرود گرفته شده است زنده یاد ها تیمورخان درویش، سرهنگ احمد درویش و لطف الله خان درویش حضور دارند. چهارمین تن تا لحظه انتشار فرتور ناشناس بوده و اگر وی را می شناسید از طریق ارتباط با ما یا در دیدگاه ها به تارنمای درویش …

ادامه مطلب