جمعه , ۱ تیر ۱۴۰۳

برچسب بایگانی

دیگر چیزی از محیط زیست برای آیندگان باقی نمی ماند

مسوول تدوین برنامه ۲۰ ساله مدیریت بیابان کشور گفت: مطابق آخرین پژوهش انجام شده در خصوص قلمرو مناطق بیابانی، اکنون نیمی از کشور بیابانی شده است. به گزارش درویش نیوز: مسوول تدوین برنامه ۲۰ ساله مدیریت بیابان کشور گفت: مطابق آخرین پژوهش انجام شده در خصوص قلمرو مناطق بیابانی، اکنون نیمی از کشور بیابانی شده است. محمد درویش افزود: روند …

ادامه مطلب