یکشنبه , ۶ خرداد ۱۴۰۳

عزیز کُرد من امید دار

درویش نیوز ؛

چامه ای از امیر احمد اعتمادی تقدیم به مردم آسیب دیده غرب ایران

 

آسمان غرب ایران شد سیاه

زندگی بر هم نوایان شد تباه

هموطن در دام خشم افتاد سخت

غرب و کرمانشاه شد شوریده بخت

دامی از عمق زمین آمد برون

کودک و پیر و جوان شد غرقه خون

زلزله این بار آمد نیمه شب

بی دفاعان جمله اندر تاب و تب

لیک تا صبح امید از جا دمید

همدلی مردمی داد این نوید

کی عزیز کُرد من امید دار

جمله ی ایران شده گریان و زار

هر کسی از جای جای این وطن

جامه ی امداد را کرده به تن

جملگی آماده ی جانبازی اند

در پی امداد و سر افرازی اند

پس ایا کُرد غیور و سرفراز

دل قوی دار و سَرپل را بساز

قصر شیرین را زنو شاداب کن

روستا و شهر را آباد کن

مردم ایران همه در پشت تان

من امیر، یک بندی از انگشت تان

امیـــراحمد اعتمادی
۲۳ آبان ۹۶ خورشیدی

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.