سه شنبه , ۲۶ تیر ۱۴۰۳

سروده ای به مناسبت روز جهانی آموزگار

۵ اکتبر؛ روز جهانی آموزگار نام گذاری شده است.
درویش نیوز؛ از سال ۱۹۹۴ به بعد، پنجم اکتبر (۱۳مهرماه) هر سال از سوی یونسکو «روز جهانی آموزگار» اعلام شده است. هدف از اعلام چنین روزی بها دادن به معلمان، قدردانی از آنها و بررسی مشکلاتشان در سراسر دنیا می باشد اما بحث «روز معلم» چیز دیگری است.

کشورهایی که «روز معلم» را در تقویم تاریخ خود ثبت کرده اند. هریک دلیل و بهانه ی خاصی برای ثبت چنین روزی دارند و هر یک به گونه ای مراسم بزرگداشت روز معلم را جشن می گیرند. در ایران روز معلم ۱۲ اردیبهشت است.

 

به همین مناسبت سروده ای از امیر احمد اعتمادی با نام معلم را بخوانید .

 

باز از روز معلّم یاد شد/ کز تلاش او جهان آباد شد

از کلاس اوّلم آمد به یاد/ خاطرات و دفتر و کیف و مداد

در کلاس درس بنشستیم زود/ چهره ماه معلم دل ربود

روز اول گفت بابا آب داد/ می نوشتیم و همه بودیم شاد

گفت بنویسید بابا داد نان/ آب و نان گر بود در امن است جان

گفت با هم مهربان باشید و بس/ بی نیاز از مهر و الفت نیست کس

عشق ورزی را به هم ، دائم ستود/ از محبّت گفت و از عشق وجود

درس آزادی کنار مشق داد/ گفت باید بود قدرتمند و راد

نان و آب و عشق و قدرت درس بود/ در فضای مدرسه کی ترس بود

زنگ ورزش بود تفریحی گران / توپ و تور و جیغ و داد بی امان

جمله با تفریح می کردیم سر/ عقده های خویش می کردیم در

در کنارش همکلاسی ها همه / تخلیه گشتیم از هر واهمه

خاطرات یک معلّم بود این / کو همه عشق و همه عشق و همین

پای بوس این چنین آموزگار/ هم امیر است و خلائق بی شمار

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.