یکشنبه , ۲۲ فروردین ۱۴۰۰

برچسب بایگانی

یادها و خاطره ها

عکس هاو اسناد قدیمی به سبب دوری و یادآوری گذشته های درخشان با رخداد های تلخ و شیرین بسیار جذاب است.  گذر زمان؛ ارزش عکسهای قدیمی را بیشتر کرد ، روزگاری آن عکسها تصاویر عادی به شمار می رفت و توسط عکاسان از رویدادهای مهم زندگی ثبت می شد اما امروزه ارزش آن چندین برابر شده است. درویش نیوز؛ تصاویر …

ادامه مطلب