پنج شنبه , ۹ بهمن ۱۳۹۹

برچسب بایگانی

روایتی تاریخی با شعری از کیامرث درویش

درویش نیوز؛ منطقه ای که امرور نور خوانده می شود و از پشت کوههای شیمیرانات و لواسان آغاز و تا منطقه دشت و کنار دریای مازندران به مرکز شهرستان می انجامد قسمتی از مازندران است در گذشته بخشی از خاک پهناور رویان و پس از آن (رستمدار) بوده است . که پس از مرگ ملک کیومرث بن ملک بیستون از …

ادامه مطلب