یکشنبه , ۷ آذر ۱۴۰۰

برچسب بایگانی

کتاب استادیوم فرح آباد، کتاب برتر بخش معماری و شهرسازی

استادیم فرح آباد تهران کتاب برتر دکتر جهانگیر درویش

درویش نیوز؛ در چهارمین دوره جایزه کتاب معماری وشهرسازی دکتر مزینی، کتاب استادیوم فرح آباد تهران اثر دکتر جهانگیر درویش رتبه برتر را از آن خود کرد. دکتر جهانگیر درویش از میان نویسندگان کتب معماری و شهرسازی در سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵با نگارش کتاب استادیوم فرح آباد تهران موفق به دریافت رتبه کتاب برتر گردید. این لوح به پاس سپاسگزاری از …

ادامه مطلب