یکشنبه , ۲۲ فروردین ۱۴۰۰

برچسب بایگانی

نشست نوروزی پزشکان خانواده درویش برگزار شد

نخستین نشست کارگروه پزشکی خانواده درویش با جمعی از پزشکان این فامیل در روز ششم فروردین ۱۳۹۸ در چلندر مازندران برگزار گردید. درویش نیوز؛ کارگروه پزشکی خانواده درویش با هدف خدمت رسانی و مشاوره در امور پزشکی به فامیل و بستگان کار خود را دنبال می کند. در این نشست پزشکانی که در مازندران بودند حضور داشتند. دکتر جهانگیر درویش …

ادامه مطلب