پنج شنبه , ۲۷ خرداد ۱۴۰۰

برچسب بایگانی

کتاب “باز آفرینی عدن” به مترجمی مژگان درویش انتشار یافت

کتاب “بازآفرینی عدن” اثر فیلسوف و مورخ آمریکایی خانم “کارولین مرچنت” می باشد که با نقد و بررسی روایت آدم و حوا و برخی دیگر از روایتهای باستانی از دیدگاه اکوفمینستی تاثیرات بهره برداری انسان از طبیعت بر روی زمین از دیر باز تا کنون را نشان می دهد. زحمات چندین ساله این فلسوف در گردآوری نظرات و آثار بزرگانی …

ادامه مطلب