یکشنبه , ۴ آبان ۱۳۹۹

برچسب بایگانی

غرفه های سنتی در ساحل سیترا نوشهر

درویش نیوز؛ از روز پنجم تا دوازدهم فروردین ماه ۹۵ غرفه های سنتی در ساحل سیترا نوشهر با عرضه صنایع دستی ایران میزبان مسافران نوروزی بود. دومین دوره نمایشگاه اقوام ایرانی با نمایش آیین های بومی و محلی در مجتمع تفریحی سیترا – نوشهر برگزار شد. در غرفه ها سوغاتی شهرهای مختلف ایران عرضه شد و چند غرفه نیز  به کار خیریه …

ادامه مطلب