یکشنبه , ۲۲ فروردین ۱۴۰۰

برچسب بایگانی

حسین فقیه نوری جان به جان آفرین تسلیم کرد

حسین فقیه نوری شب گذشته آدینه ۲۸ آذرماه ۹۹ بر اثر تصادف رانندگی در استان مازندران جان به جان آفرین تسلیم کرد. درویش نیوز؛ روانشاد کوچکترین فرزند رزاق فقیه نوری و شهربانو درویش بود. با اندوه فراوان این حادثه تلخ را به فامیل و بستگان تسلیت می گوییم.  

ادامه مطلب