شنبه , ۳ مهر ۱۴۰۰

برچسب بایگانی

برادر جانباز شیمیایی جنگ عراق و ایران درخواست دعا کرد

حجت درویش برادر جانباز علی درویش در صفحه اینستاگرام خود درخواست دعا و نیایش برای برادرش کرد. درویش نیوز؛ وی هنگامی که در مغازه خود مشغول کار بود بر اثر تصادف دو خودروی عبوری و انحراف آنها به داخل مغازه اش آسیب سختی دیده و از دوشنبه ۲۲ آذر در بخش مراقبت های ویژه بیمارستان ۱۷ شهریور شهرستان آمل بستری …

ادامه مطلب