سه شنبه , ۱۹ اسفند ۱۳۹۹

برچسب بایگانی

امیر احمد اعتمادی: ” ایرانی ام ایرانی والا تبارم”

درویش نیوز؛ چامه یی از امیر احمد اعتمادی در وصف ایران و ایرانی که در سال ۱۳۹۴ خورشیدی سروده شده است. کتاب “بر سر دو راهی” نیز از آثار اوست.   ایرانی ام ایرانی ام ایرانی والا تبارم                                   از عهد کورش تا کنون با …

ادامه مطلب