پنج شنبه , ۹ بهمن ۱۳۹۹

برچسب بایگانی

اسطوره آواز ایران، با مهر آمد و با مهر رفت

مهر ١٣١٩ مهر ١٣٩٩ محمدرضا شجریان: “موسیقی از درون تاریخ یک ملت می‌آد بیرون، موسیقی از درون تاریخ ما اومده بیرون، اینه که غم داره؟ بله! تاریخ رو ما رو دنبال کنید ببینید سراسرش جنگ و کشتار و بدبختی و فشار و استبداد بوده، سراسرش استبداد بوده، هنوزم ما به دموکراسی نرسیدیم. موسیقی ما تابع این شرایط قرار گرفته، شما …

ادامه مطلب