جمعه , ۹ آبان ۱۳۹۹

برچسب بایگانی

اختراع آنتن پلاسما توسط پیام درویش

اختراع آنتن پلاسما توسط پیام درویش

اختراع آنتن پلاسما توسط پیام درویش بر اساس گزارش درویش نیوز پیام درویش نوعی جدید از آنتن ها را که آنتن پلاسما  نام گرفته اختراع کرده است. در  آنتن پلاسما به جای ماده فلز از ماده پلاسما برای دریافت و انتقال سیگنال استفاده می شود. پیام درویش مهندس برق مخابرات و فوق لیسانس مدیریت بازرگانی و مالی است وی در خصوص …

ادامه مطلب