پنج شنبه , ۹ بهمن ۱۳۹۹

برچسب بایگانی

پاسخ امیر احمد اعتمادی به شعر افشین علا

 به دار آویخته شدن مرد میان سال از پل عابر پیاده در خیابان میرداماد تهران درویش نیوز؛ مردی که به نظر بین ۵۰ تا ۶۰ سال سن داشت از پل عابر پیاده در اردیبهشت ماه سال جاری در نزدیکی موزه پول سابق از ناحیه گردن به طنابی آویخته شده بود. این مرد لباس مرتبی به تن داشت و با توجه به …

ادامه مطلب